top of page
סרטונים
מדיטציות
סריקת גוף 10 דק
00:00 / 10:21
מחשבות באות והולכות
00:00 / 08:52
הוקרת תודה
00:00 / 07:31
תשומת לב לצלילים 7 דק
00:00 / 07:28
תשומת לב לנשימה 7 דק
00:00 / 07:20
רגע של עצירה 6 דק
00:00 / 06:06
תשומת לב לנשימה 5 דק
00:00 / 05:08
פיתוח חוסן כמו הר 13 דק__
00:00 / 13:18
מדיטציה לשנה החדשה
00:00 / 19:04
למידע נוסף על ליווי תהליכי צמיחה
ניתן להשאיר פרטים ואחזור אליך בהקדם
bottom of page